Krakula.pl - Akcja „Zima” w Krakowie: kilkanaście tysięcy ton soli i 265 zaangażowanych jednostek. Czy to wystarczy?

15.11.2021 09:22

Akcja „Zima” w Krakowie: kilkanaście tysięcy ton soli i 265 zaangażowanych jednostek. Czy to wystarczy?

  • Jak co roku, już od października w Krakowie trwają prace przygotowawcze do nadejścia zimy. Tym razem o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców o tej porze roku będzie dbało jeszcze więcej jednostek. Zgromadzono również 3 270 ton piasku i 17 950 ton soli, które zostaną wysypane na miejskie ulice i chodniki. 

Jakie działania zostały podjęte?

Nagły spadek temperatury oraz intensywne opady śniegu powodują, że warunki w mieście ulegają znacznemu pogorszeniu. Szczególne zagrożenie stanowią zasypane lub oblodzone chodniki. Częstym problemem są również pękające pod wpływem mrozu tory tramwajowe i złe warunki drogowe. Aby temu zapobiec, miasto podejmuje szereg działań. Co roku jednak okazują się one niewystarczające. Już przy pierwszych opadach śniegu Kraków paraliżują korki, częściej dochodzi do kolizji, a mieszkańcy zgłaszają liczne zaniedbania dotyczące odśnieżania terenu osiedli czy parkingów. Mając na uwadze doświadczenie ubiegłych lat, w tym roku władze miasta postanowiły przygotować się do zimy jeszcze solidniej. W akcję „Zima” w Krakowie zaangażowanych będzie aż 265 jednostek.

To o 13 więcej niż do tej pory. Należą do nich m.in. MPO, MPK, MPEC, ZDMK czy ZZM. W utrzymaniu porządku na ulicach pomóc ma również straż miejska. Do podstawowych zadań wymienionych jednostek będzie należało oczyszczanie dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych, utrzymanie terenów zielonych, dbanie o drożność torowisk i sprawność komunikacji miejskiej oraz usuwanie ewentualnych awarii. Niezwykłą wagę w nadchodzących zimnych miesiącach będzie miało również sprawne dostarczanie ciepła do mieszkań oraz szybkie usuwanie usterek. Z tego względu MPEC zapowiada całodobowe dyżury. 

Co zrobić, by w tym roku zima w Krakowie nikogo nie zaskoczyła?

W tegorocznym sezonie zimowym stałym nadzorem służb zostanie objętych 1387 km dróg, 681 km chodników, schodów i przejść podziemnych, 141 km ścieżek rowerowych oraz  856 000. mkw. powierzchni wchodzących w skład osiedli mieszkaniowych. Miasto zajmie się także odśnieżaniem i usuwaniem lodu ze Strefy Płatnego Parkowania. Jak wyliczono, znajduje się tam ok. 70 000 mkw. chodników. Aby zima w Krakowie przebiegała bez większych komplikacji, jak co roku uruchomione zostaną specjalne telefony alarmowe oraz adresy mailowe. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać tam wszelkie zauważone nieprawidłowości. Informacje o oblodzeniach lub konieczności odśnieżenia przestrzeni miejskiej należy przekazywać na adres interwencje24h@mpo.krakow.pl lub pod numerem telefonu 12 64 62 361.

Tagi tego artykułu:

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie