Krakula.pl - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma poprawić powietrze w Małopolsce

07.10.2020 03:51

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma poprawić powietrze w Małopolsce

Wraz z końcem września bieżącego roku Senat przyjął przedłożoną przez ministra klimatu ustawę, dzięki której możliwa będzie m.in. rejestracja źródeł ciepła oraz skuteczna identyfikacja pieców węglowych. Jej celem jest poprawa jakości powietrza i walka z ubóstwem energetycznym. Jeśli ustawa wejdzie w życie, powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Będzie to system informatyczny, w którym znajdą się wszystkie kluczowe informacje dotyczące źródeł emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Powszechna, przeprowadzona na terenie całej Polski inwentaryzacja spowoduje m.in., że zarządcy  budynków będą musieli złożyć odpowiednią deklarację, potwierdzającą wybrany przez nich sposób ogrzewania. Według założeń Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma umożliwić zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego wszystkich nieruchomości należących do wspomnianego wcześniej sektora komunalno-bytowego. Nie tylko mieszkalnych, ale również użyteczności publicznej oraz tych, w których znajdują się niewielkie przedsiębiorstwa czy lokalne ciepłownie. Wartością graniczną wpisu do rejestru ma być nominalna moc cieplna źródła spalania paliw. W CEEB znajdą się tylko te wyróżniające się niską emisyjnością, czyli mocą mniejszą niż 1MW. W systemie będą również przechowywane informacje dotyczące przyznanych form pomocy publicznej, termoizolacji lub dotacji na wymianę kotłów.

Według planu inwentaryzacja docelowo ma objąć ok. 6 mln budynków i będzie się odbywała etapowo – na początku będzie to mniej więcej 500 000 rocznie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków kolejnym krokiem w walce ze smogiem

System ten ma stanowić wsparcie dla istniejących już programów, takich jak „Stop Smog” i „Czyste Powietrze”. Wielkim poplecznikiem zapowiadanych zmian są gminy zrzeszone przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, którego prezesem jest prezydent miasta Jacek Majchrowski. Jego przedstawiciele opowiadali się za wprowadzeniem tego przepisu już w 2019 r.

W Krakowie w ubiegłym roku wprowadzono restrykcyjne przepisy zakazujące palenia paliwami stałymi. Spowodowało to poprawę jakości powietrza, jednak aby pozbyć się smogu, konieczne jest uregulowanie sytuacji gmin ościennych. Zmiany prawne, pozwalające na zbieranie informacji niezbędnych do identyfikacji źródeł niskiej emisji oraz stanu technicznego używanych urządzeń grzewczych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z pewnością to ułatwią. Umożliwią również szybsze pozyskiwanie środków na termomodernizację tym gminom, które najbardziej jej potrzebują.

Tagi tego artykułu:

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie