Krakula.pl - Coraz więcej instalacji OZE w Krakowie. Ile miasto przyznaje na nie dotacji?

25.01.2021 12:22

Coraz więcej instalacji OZE w Krakowie. Ile miasto przyznaje na nie dotacji?

  • W 2020 r. stolica Małopolski przyjęła Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
  • W ramach programu w ciągu roku powstały 692 instalacje OZE w Krakowie.
  • Łączna kwota przyznanych na nie dotacji wyniosła ponad 10 mln zł.

Skutki uchwały antysmogowej

We wrześniu 2019 r. Kraków wprowadził w życie przepisy zabraniające ogrzewania budynków paliwami stałymi. Do użytku dopuszczone zostały jedynie paliwa gazowe oraz lekki olej opałowy. UMK w ramach Programu ograniczania niskiej emisji oferował mieszkańcom dotacje na wymianę źródeł ogrzewania. Jednocześnie zapowiedział kontrole krakowskich palenisk oraz karanie osób niestosujących się do nowych przepisów grzywnami sięgającymi nawet 5 tys. zł. W ramach tych działań w 2020 r. przeprowadzono 1000 kontroli palenisk. W ich wyniku stwierdzono 368 wykroczeń i wystawiono 92 mandaty. Mimo to zdecydowana większość mieszkańców dostosowała się do wymogów. Poza uchwałą antysmogową duży wpływ miał na to również Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w ramach którego mieszkańcy mogli się starać o dofinansowanie.

Duże zainteresowanie fotowoltaiką

Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko, poprzez ograniczenie emisji i  propagowanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. 

Zainteresowanie programem było ogromne – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor ds. jakości powietrza UMK. Mimo krótkiego, miesięcznego naboru do Wydziału wpłynęło blisko 1900 wniosków o wartości ponad 29 mln złotych. To niemal trzykrotnie więcej niż zarezerwowane na realizację programu 11 mln złotych, co świadczy o chęci stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz racjonalnego zarządzania energią przez krakowian – podsumowuje. 

W ramach realizacji Programu w ubiegłym roku powstały 692 instalacje OZE w Krakowie. Zamontowano 131 pomp ciepła, 8 instalacji kolektorów słonecznych i aż 553 instalacje fotowoltaiczne. Łączna kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 10 309 316,70 zł. Gmina podkreśla, że instalacje fotowoltaiczne cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców. Aż 1300 złożonych wniosków dotyczyło właśnie uzyskania dotacji na ten cel, a liczba budynków zasilanych w ten sposób rośnie w szybkim tempie.

Z danych Tauron Dystrybucja SA wynika, że od 2014 r. w Krakowie powstało 3585 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Co ważne, aż 2456 z nich, czyli 68,5 proc. zamontowano w 2020 r. Okazuje się również, że mieszkańcy chętnie inwestują w OZE, nawet gdy nie starają się o dofinansowanie. Fotowoltaika zainstalowana dzięki dotacjom z Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii stanowiła 22,5 proc. wszystkich realizacji w 2020 r. Oznacza to, że OZE w Krakowie cieszy się dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy widzą korzyści z wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Kolejne dofinansowani do OZE w Krakowie 

Miasto zapewnia, że w 2021 r. kontynuowany będzie zarówno Program rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak i Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Przeznaczonych zostanie na to łącznie 5 mln zł. Nabór wniosków ma się rozpocząć na przełomie I i II kwartału. Władze miasta zachęcają do korzystania z dotacji, które pozwolą znacznie niższym kosztem wymienić obecne źródło ogrzewania na ekologiczne i przyczynią się tym samym do poprawy jakości powietrza

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie