Krakula.pl - Green Energy Congress w Krakowie. Jakie rozwiązania mogą poprawić klimat?

23.09.2021 05:32

Green Energy Congress w Krakowie. Jakie rozwiązania mogą poprawić klimat?

  • Dziś w Centrum Kongresowym Ice odbył się Green Energy Congress. Jest to cykl spotkań i wykładów (w wyniku pandemii prowadzony hybrydowo), których celem jest wypracowanie działań zwiększających świadomość ekologiczną oraz wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. 
  • W poszczególnych panelach uczestniczyło wiele autorytetów z dziedziny energetyki oraz przemysłu. Pojawili się m.in. wykładowcy krakowskich uczelni, przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Regionalnej Izby Gospodarczej, Towarowej Izby Energii czy członkowie Europarlamentu.
  • W czasie kongresu poruszono takie zagadnienia jak Europejski Zielony Ład,  zielona energia geotermalna, zrównoważone budownictwo przemysłowe, odzysk deszczówki w przemyśle czy drugie życie terenów poprzemysłowych. Spotkania odbywały się do późnych godzin popołudniowych.

Wspólnie o ekologicznej przyszłości

Wydarzenie skierowano do przedsiębiorców oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, którzy wdrażają (lub planują wdrożyć) w swoich strukturach proekologiczne rozwiązania. Jak czytamy na stronie greenenergycongress.pl:

Ciągłe wzrosty kosztów zużycia energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, ocieplenie klimatu i rosnący negatywny wpływ dwutlenku węgla na środowisko w skali globalnej, już od kilku lat kształtują świadomość i pozytywny trend o znaczeniu zielonej energii dla rozwoju przemysłu. Polska jest jednym z krajów, które wprowadziły wiele rozwiązań, jednak poziom użycia odnawialnych źródeł energii jest na bardzo niskim poziomie. Stąd możliwość stworzenia wydarzenia, budującego trend i świadomość w gospodarce o możliwościach technologicznych, które już teraz są dostępne w Polsce. 

Przemysł, energetyka i społeczeństwo w czasie Green Energy Congress

Spotkania odbywające się w ramach Green Energy Congress w Krakowie podzielono na 3 panele. Dotyczyły one przemysłu, energetyki oraz spraw społecznych. Do debaty zaproszono najlepszych ekspertów w tych dziedzinach, m.in. prof. Zdzisława Krasnodębskiego będącego posłem do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, czy senatora RP Bogdana Klicha, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie RP. Pojawili się również przedstawiciele takich koncernów jak ELZAB, POLENERGIAHydrogen Poland czy Polkomtel. Patronami honorowymi wydarzenia byli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Gospodarki Wodorowej oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.  

Wyróżnienie dla Airly

Podczas porannej części kongresu przyznano również nagrodę w ramach konkursu Top Eco Innovation. To wyraz uznania dla nowatorskich pomysłów lub narzędzi, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na planetę. Konkurs odbył się w tym roku po raz pierwszy, a nagrodę otrzymała firma Airly.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie