Krakula.pl - Inwestycje Krakowa w 2020 r. Ile miasto wydało na drogi i tereny zielone?

24.01.2021 10:32

Inwestycje Krakowa w 2020 r. Ile miasto wydało na drogi i tereny zielone?

Infrastruktura drogowa to jeden z najważniejszych elementów wpływających na sprawne funkcjonowanie miasta. Z tego względu jej rozbudowa zajmuje sporo miejsca w corocznym budżecie. Czy wszystkie plany udało się zrealizować? Przedstawiamy kolejne inwestycje Krakowa w 2020 r. Tym razem dotyczą one infrastruktury drogowej i rowerowej oraz nowych terenów zielonych. 

Inwestycje Krakowa w 2020 r. remonty i rozbudowy dróg

Najważniejszą inwestycją ubiegłego roku w dziedzinie transportu była z pewnością przebudowa ul. Igołomskiej. Jest to jedna z głównych dróg wylotowych z Krakowa. Docelowo mają się tam znaleźć dwie jezdnie dwupasmowe. Projekt obejmuje również budowę tunelu o długości ponad 300 m i przebudowę wiaduktu kolejowego. Ten ostatni element jest jednak bardzo kłopotliwy, a cała inwestycja ma duże opóźnienia w realizacji. 

Przebudowa wiaduktu kolejowego PKP w pobliżu skrzyżowania z ul. Czeczeńską ciągle napotyka trudności. Z uwagi na intensyfikację robót na sieci linii kolejowych, obiekt realizowany jest etapami, konieczne jest zapewnienia ciągłości ruchu kolejowego. Zakończył się pierwszy etap przebudowy i po jednym torze został dopuszczony ruch pociągów. Trwa drugi etap (wschodnia część nowego wiaduktu), który powinien się zakończyć w sierpniu – informował kilka tygodni temu Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Pod koniec 2020 r. stan zaawansowania prac na ul. Igołomskiej wyniósł 83 proc. Przewidywany termin ich zakończenia przypada na marzec 2022 r. Natomiast całkowity koszt inwestycji to aż 250 mln zł. Jest ona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki czemu miasto ponosi tylko część kosztów. Prace wykonane w 2020 r. pochłonęły ok. 55 mln zł. 

Nie był to jedyny ważny remont drogowy. Inwestycje Krakowa w 2020 r. objęły również rozbudowę ul. Myślenickiej, którą już oddano do ruchu czy przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej. Realizowano także kilkanaście mniejszych remontów nawierzchni oraz rozbudowy ulic. Większość z nich była współfinansowana przez UE. 

Poprawa infrastruktury drogowej

Miasto skupiało się także na przedsięwzięciach takich jak budowa wiat przystankowych, zakup nowych parkometrów czy budowa chodników. Ich koszt wyniósł blisko 25 mln zł. Ważnym elementem planów inwestycyjnych na 2020 r. było przeprowadzenie studium wykonalności metra w Krakowie. Jest to dość kontrowersyjna propozycja i wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do skutku. Jeśli jednak tak by się stało, koszty wyniosą ok. 10 mld zł. Natomiast na samo studium wykonalności miasto przeznaczyło w ubiegłym roku 5 mln zł.

Kilometry ścieżek rowerowych

W lipcu 2020 r. prezydent Jacek Majchrowski poinformował, że do użytku oddano już 235 km infrastruktury rowerowej. Wiele nowych inwestycji przeprowadzono właśnie w ubiegłym roku. Pandemia spowodowała, że mieszkańcy chętniej przesiadali się na rowery, rezygnując z komunikacji zbiorowej. Drogi dla rowerów powstały m.in. wzdłuż rozbudowywanej Trasy Łagiewnickiej (5,2 km), ul. Igołomskiej (7,5 km), od klasztoru Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego (2,7 km) czy wzdłuż ul. Kijowskiej i Armii Krajowej (1,5 km).

Inwestycje Krakowa w 2020 r. z zakresu budowy infrastruktury rowerowej objęły także budowę kładki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kamieńskiego. Ma ona 0,5 km długości i otwiera nową ponad 4,5 km trasę w stronę Ludwinowa. Ścieżka rowerowa i kładka kosztowały 21 mln zł, lecz część kwoty została pokryta z funduszy unijnych.

Intensywna rozbudowa ścieżek rowerowych jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, ale również elementem „Krakowskiej tarczy dla mobilności”. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej miasto musi osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 r. Do tego czasu chce również podwoić ilość posiadanych obecnie ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby te aktywne formy podróżowania, takie jak rower, w połączeniu z komunikacją publiczną stanowiły 75 proc. udziału w podróżach – mówił zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK Andrzej Łazęcki. Budowa nowych tras rowerowych to dobra inwestycja – przekonują mieszkańcy miasta – pozwalają nie tylko na sprawne przemieszczanie się po Krakowie, ale także aktywne spędzanie czasu samodzielnie lub z dziećmi. Dobrze, że powstają również kontrapasy i parkingi przystosowane do potrzeb rowerzystów – dodają. 

Inwestycje Krakowa w 2020 r. nowe parki i zieleńce

Wraz z intensywnym procesem zabudowy miasto stara się zadbać o odpowiednie proporcje pomiędzy betonem a terenami zielonymi. Dlatego inwestycje Krakowa w 2020 r. objęły m.in. tworzenie parków kieszonkowych. Ich łączny koszt realizacji to 3 mln zł. Ponadto przeprowadzono modernizację Parku Jerzmanowskich, rewitalizację Parku Jordana oraz terenów nad Zalewem Nowohuckim. Na ten cel poświęcono ok. 20 mln zł. Z kolei między nowohuckimi osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia utworzono ogród sensoryczny, inwestując w niego 5,5 mln zł. W Parku Lotników Polskich przeprowadzono prace modernizacyjne i stworzono duże oczko wodne. Miasto przeznaczyło także 13 mln zł na rewitalizację Parku Zakrzówek. 

Kolejną dużą inwestycją rozpoczętą w 2020 r. jest stworzenie skansenu w podkrakowskich Branicach. Jest on częścią Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Powstał już projekt urbanistyczny parku edukacyjnego, rozpoczęto prace budowlane, a niedługo do skansenu trafią pierwsze eksponaty.

Naszym marzeniem jest stworzenie miejsca pięknego i tętniącego życiem w formie Parku Edukacyjnego, który będzie punktem docelowym wycieczek pieszych i rowerowych, odpoczynku mieszkańców, a także odpowie na chęć poznania charakterystycznego, unikatowego i cennego kulturowo krajobrazu wsi podkrakowskiej oraz zabytkowej architektury drewnianej – mówiła o inwestycji Anna Korfel-Jasińska, pełniąca funkcję zastępcy prezydenta miasta.

Przestrzeń dedykowana jest dla rodzin z dziećmi, osób starszych oraz grup szkolnych i zorganizowanych wycieczek, a także dla turystów i mieszkańców Krakowa. Skansen w Branicach ma wiernie odwzorować podkrakowską wieś z przełomu XIX i XX w. Według planu zostanie on ukończony w połowie 2021 r. 

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie