Krakula.pl - Konsekwencje pandemii dla mieszkańców Małopolski

28.09.2020 04:00

Konsekwencje pandemii dla mieszkańców Małopolski

Pandemia koronawirusa i towarzyszące jej następstwa objęły swoim zasięgiem praktycznie wszystkie dziedziny życia obywateli. Zależny stał się od nich komfort psychiczny jednostki, a wraz z nim poczucie pewności zatrudnienia i poziom bezpieczeństwa finansowego. O konsekwencje pandemii i ich wpływ na życie zapytało mieszkańców Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Finansowe konsekwencje pandemii

Z raportu Obserwatorium wynika, iż zapytani jedynie po części optymistycznie patrzą w przyszłość – zaledwie 21 proc. z nich wyraża nadzieję, że ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie w ciągu roku. Z kolei obecnie dobrze lub bardzo dobrze ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego aż 57 proc. Małopolan. Takie odpowiedzi wskazali mieszkańcy Krakowa, osoby z wyższym wykształceniem, a także ankietowani z przedziału wiekowego 18-24. Natomiast przeszło 60 proc. zapytanych nie odczuło, aby pandemia pogorszyła ich sytuację finansową. Jednakże warto przy tym zwrócić uwagę, że dla kilkunastu osób przyczyniła się nawet do jej poprawy.

Sytuacja na rynku pracy

Niemalże połowa pracujących respondentów wyraziła sceptyczne nastawienie względem warunków panujących obecnie w miejscu zatrudnienia. Natomiast co 10 zapytany jest zdania, że sytuacja w zakładzie pracy uległa w wyniku pandemii znacznemu pogorszeniu. Dotyczy to w szczególności właścicieli firm, osób z wyższym wykształceniem oraz mieszkających w podregionie nowotarskim. Z kolei, jeśli chodzi o konsekwencje pandemii dla sposobu pracy Małopolan, to 44 proc. przyznało, że korzystało z opcji pracy zdalnej, a 20 proc., że godziny wykonywania ich obowiązków zawodowych zostały skrócone. Taki sam odsetek ankietowych zadeklarował również obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia.

Z badania wynika, że 1/3 mieszkańców regionu obawia się utraty pracy będącej następstwem likwidacji zakładu bądź konieczności redukowania etatów. Natomiast ok. 18 proc. osób zauważyło, że w ich najbliższym otoczeniu utrata dotychczasowego zatrudnienia była zauważalnym zjawiskiem. Takiego zdania były zwłaszcza osoby młode w przedziale wiekowym 18-24, a także mające wykształcenie zasadnicze zawodowe.

O kierunkach wakacyjnej turystyki

Wyniki badania wskazały, że większość respondentów zamierzała wyjechać gdzieś w celach turystycznych bądź wypoczynkowych w tegoroczne wakacje. Dotyczyło to w znacznej mierze krakowian, ludzi z wyższym wykształceniem oraz osób młodych. Chociaż ok. 1/3 zapytanych zadeklarowała zmianę formy spędzenia urlopu w stosunku do lat ubiegłych, to odpoczynek poza województwem małopolskim wskazało przeszło 70 proc. ankietowanych. Natomiast na pytanie, czy konsekwencje pandemii mocno odczuje branża turystyczna działająca w Krakowie i jego okolicach, będziemy musieli jeszcze poczekać.

Badanie Opinii Małopolan przeprowadzono metodą CATI na przełomie lipca i sierpnia, kontaktując się z przeszło 3 tys. mieszkańców regionu. Analiza sytuacji Małopolan skupiła się na siedmiu sektorach. Oprócz wyżej przedstawionych kwestii mieszkańców zapytano również o ocenę działań podejmowanych w ramach walki z pandemią, restrykcje epidemiologiczne, a także profilaktykę zdrowotną. Analizę pozostałych odpowiedzi można znaleźć w tym miejscu.

Maria Gil

Redaktor prowadząca "Krakowskiego Rynku Nieruchomości"

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie