Krakula.pl - Krakowska turystyka po koronawirusie – miasto przygotowuje nową strategię

15.02.2021 11:24

Krakowska turystyka po koronawirusie – miasto przygotowuje nową strategię

  • Trwająca niemal od roku pandemia bardzo mocno wpłynęła na ruch turystyczny w mieście. W 2019 r. Kraków odwiedziło ponad 14 mln osób, a w 2020 r. o połowę mniej. 
  • Rozwiązania tego problemu szukano na posiedzeniu Komisji Promocji Turystyki oraz Komisji Innowacji i Wykorzystywania Funduszy Europejskich. 
  • Wynikiem spotkania jest raport „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”.

Jak obecnie wygląda krakowska turystyka?

Coroczne zyski stolicy Małopolski z tytułu turystyki wynoszą ok. 7 mld złotych. Środki te zasilają nie tylko przedsiębiorców działających w tym sektorze, ale też budżet miasta. Tymczasem drastycznie zmniejszyła się liczba podróżujących z zagranicy. Na podstawie różnorakich danych miasto oszacowało, że straty finansowe wyniosą nawet 4 mld zł. Negatywne skutki pandemii odczuła zarówno branża hotelarska i gastronomiczna, jak i sektor sztuki, kultury, rozrywki i rekreacji. Zamknięte muzea, teatry, siłownie czy kluby fitness spowodowały, że wiele osób znalazło się na granicy bankructwa. Krakowska turystyka to także liczne festiwale. Każdego roku przyciągały one tysiące osób z całej Polski, a także z zagranicy, generując zysk sięgający 500 mln zł. Natomiast w 2020 r. żaden z festiwali nie odbył się w tradycyjnej formie. Większość z nich została odwołana, a niektóre przeniesiono do Internetu.

Jak plan na wsparcie turystyki ma miasto?

W obliczu piętrzących się trudności Kraków postawił na nową koncepcję turystyczną. Raport „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” stanowi długoterminową prognozę, stworzoną na podstawie licznych badań. Jego głównym celem  jest poprawa obecnej sytuacji miasta dotkniętego pandemią oraz stworzenie nowego modelu turysty. Dużą rolę w koncepcji odgrywają wspomniane wcześniej wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i festiwale. Kraków chce jednak zmienić typowo stereotypowy sposób postrzegania miasto, jako imprezowego centrum. Jego celem nie jest obecnie przyciągnięcie jak największej ilości turystów, co ze względu na trwającą pandemię byłoby trudne, lecz zaproponowanie jak najbardziej kompleksowych rozwiązań i podniesienie jakości usług turystycznych.

W raporcie możemy przeczytać, że nadrzędną potrzebą jest obecnie odbudowa turystyki przyjazdowej do miasta poprzez wzrost efektywności zarządzania, zintegrowaną komunikację marketingową, wsparcie komercjalizacji lokalnych przedsiębiorców, łagodzenie konfliktów interesów i wartości w formach regulacji, partnerskiego dialogu i transferu wiedzy, tak aby odzyskać istotną rolę turystyki w życiu społeczno-gospodarczym Krakowa nie doprowadzając do przerostu w przyszłości funkcji turystycznej przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług i komfortu życia mieszkańców.

Krakowska turystyka powinna być rozwijana rozważnie i świadomie, tak by zwiększyć odporność miasta w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym oraz społecznym. Służyć ma temu m.in.: stworzenie spójnego przekazu marketingowego, poszerzenie kanałów dystrybucji, wykorzystanie w informacji turystycznej nowych technologii, certyfikacja jakości usług turystycznych czy integracja kultury i przemysłu kreatywnego w ofercie miasta. Przedstawiono również pomysł na wykorzystanie tzw. turystyki kreatywnej, przemysłu spotkań, a nawet turystyki medycznej. W raporcie możemy przeczytać, że Jak wynika z badań, największym popytem wśród zagranicznych pacjentów w Krakowie cieszą się usługi stomatologiczne. Inne dziedziny odznaczające się renomą to kardiologia, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, ortopedia, rehabilitacja, laryngologia, okulistyka, ginekologia, medycyna rozrodu, położnictwo, a także diagnostyka.

Czy nowa strategia krakowskiej turystyki będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców?

Jak podkreślają członkowie Komisji Promocji Turystyki oraz Komisji Innowacji i Wykorzystywania Funduszy Europejskich, jednym z ważniejszych założeń nowej koncepcji jest zrównoważenie ruchu turystycznego tak, by przynosił on jak największy zysk, a przy tym nie był uciążliwy dla krakowian. Niezwykle ważne jest w tym kontekście ograniczenie życia nocnego, które do tej pory bywało bardzo intensywne oraz zapobieganie hipertrofii turystyki miejskiej. Na podstawie danych zgromadzonych w raporcie przeprowadzono również konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogli odnieść się do treści dokumentu lub zgłosić własne uwagi. 

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie