Krakula.pl - Miasto szykuje się na wyższe wydatki, czyli budżet Krakowa na 2021 r.

29.11.2020 12:15

Miasto szykuje się na wyższe wydatki, czyli budżet Krakowa na 2021 r.

W połowie listopada prezydent Jacek Majchrowski przedłożył radnym plan finansowy stolicy Małopolski na kolejny rok. Trwająca pandemia nie utrudni realizacji kilkudziesięciu inwestycji strategicznych, zwiększenia wsparcia finansowego przeznaczanego dla rodzin czy podwyższenia kwoty, która trafia do instytucji edukacyjnych i placówek wychowawczych. Budżet Krakowa na 2021 r. zakłada, że wydatki miasta wyniosą ponad 7 mld zł.

Tymczasem w roku bieżącym wydatków, przynajmniej planowo, było o 283 mln zł mniej. Z kolei dochody Krakowa oszacowano na 6 mld 274 zł. Według wstępnych rachunków w 2020 r. były one o 20 mln zł mniejsze. Muszę powiedzieć, że trochę baliśmy się tego budżetu. W sumie, po skonstruowaniu całości okazało się, że nie jest tak bardzo źle, jak myśleliśmy, że będzie – podkreślił Jacek Majchrowski podczas przedstawienia planu budżetu miasta. Dodał jednak, że absolutnie różowo również nie jest. A zatem?

Budżet Krakowa na 2021 r. – na czym zarobi miasto?

Na dochody miasta składają się, licząc od tych, z których spłynie najwięcej zysków, następujące elementy: dotacje i subwencje z budżetu państwa, udział w podatkach PIT i CIT, wpływy ze środków zagranicznych oraz dochody własne gminy. Ministerstwo Finansów oszacowało, że Kraków z tytułu PIT-u miałby otrzymać w przyszłym roku 1 mld 866 mln zł. Jednakże ta kwestia zależy bezpośrednio od panujących warunków gospodarczych – dobra koniunktura oznacza wzrosty, a zła – spadki. Tymczasem pandemia i wynikające z niej obostrzenia sprawiają, że na rynku zatrudnienia panuje niepewna sytuacja. Przedsiębiorcy notują niższe obroty, co z kolei przekłada się na wypłaty dla pracowników. Prognozy na 2020 r. pokazywały, że do kasy Krakowa wpłynie z podatku PIT 1 mld 824 mln zł. Jednak już teraz wiadomo, że realna kwota będzie niższa o jakieś 75 mln zł.

Najdroższe są wydatki bieżące

Budżet Krakowa na 2021 r. zakłada, że na cele zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta i dbania o jakość świadczonych usług komunalnych należy przeznaczyć o 230 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Dlatego kwota 5 mld 726 mln zł zostanie podzielona między działy tj. edukacja i wychowanie, wsparcie dla rodzin, łączność i transport, ochrona środowiska oraz gospodarka komunalna.

Trzy rangi zadań inwestycyjnych

Pozostałe pieniądze z zaplanowanego budżetu są przeznaczone na wydatki majątkowe, z czego znaczna większość pokryje koszty realizacji programu inwestycyjnego. Zależy nam przede wszystkim na utrzymaniu inwestycji, bo to one podnoszą jakość życia w mieście, a także stanowią dźwignię lokalnej gospodarki – tłumaczył prezydent Majchrowski. Dlatego w 2021 r. miasto zamierza sfinansować łącznie 560 zadań inwestycyjnych. Najważniejsze spośród nich są strategiczne, czyli takie, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania całego miasta. Dlatego prawie pół miliarda zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów 40 takich zadań. Przy tym należy zaznaczyć, że ¼ tej kwoty ma pochodzić z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych. Natomiast 681 mln zł pozwoli wykonać 368 inwestycji programowych, które podnoszą jakość życia mieszkańców i umożliwiają ogólnie pojęty rozwój miasta. Z kolei kwota 13 mln zł pokryje koszty trzynastu zadań dzielnicowych.

Budżet Krakowa na 2021 r. – priorytety

Inwestycje z umowami typu P+B (zaprojektuj i wybuduj) oraz tymi zawartymi wyłącznie w zakresie samej dokumentacji, a także zadania, mające w przyszłym roku swoje kontynuacje, muszą otrzymać od miasta kompletne finansowanie. Do tego typu inwestycji należą m.in.: budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy na Górkę Narodową, rozbudowanie al. 29 Listopada, budowa szkoły podstawowej na osiedlu Kliny, rewitalizacja Bulwarów Wiślanych oraz termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Sfinansowane zostaną również zadania będące w fazie przygotowań (przebudowa ul. Fatimskiej) oraz realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i przez jednostki zewnętrzne.  

Wykonanie założeń budżetowych oznacza dla Krakowa konieczność zwiększenia deficytu. Jego kwota wyniesie 742 mln zł i pokryją go emisje obligacji oraz kredyty. Samorząd planuje w dalszym ciągu kierować się zasadą, według której pożyczki przeznacza się tylko na finansowanie inwestycji, a nie na bieżące wydatki.

Maria Gil

Redaktor prowadząca "Krakowskiego Rynku Nieruchomości"

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie