Krakula.pl - Miejski Program Rewitalizacji Krakowa ogłasza uzupełniający nabór wniosków

17.11.2020 10:00

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa ogłasza uzupełniający nabór wniosków

Masz pomysł na projekt lub przedsięwzięcie, które wpłynie na poprawę jakości życia w Twojej dzielnicy? Teraz w jego realizacji może pomóc Miejski Program Rewitalizacji Krakowa.

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta ogłosił nabór uzupełniający do programu. Potrwa on do 3.12.2020 r. Skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy mogą zgłaszać swoje inicjatywy za pomocą specjalnego formularza – fiszki projektowej – dostępnego na stronie urzędu. Następnie powinni przesłać go drogą elektroniczną, listowną lub dostarczyć osobiście do wybranej placówki. W przypadku wyboru ostatniej opcji, kopertę z projektem i dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK” należy zostawić w specjalnie przygotowanym, plastikowym pojemniku umieszczonym w pobliżu wejścia do budynku urzędu.

Co zmieni Miejski Program Rewitalizacji Krakowa?

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej, najważniejszym celem programu jest „podjęcie kompleksowych, zintegrowanych działań przy aktywnym udziale mieszkańców Krakowa, ukierunkowanych na ograniczenie nierówności w warunkach życia mieszkańców i poprawę dostępu do możliwości, jakie stwarza miasto”. Ma on w szczególny sposób skupiać się na potrzebach gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych wybranych dzielnic. Zgodnie z założeniem obejmie 3 podobszary miasta: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie oraz tzw. starą Nową Hutę, czyli powstałą najwcześniej, historyczną część tej dzielnicy. Urzędnicy zaznaczają, że istnieje możliwość rozszerzenia tego obszaru lub realizację projektów poza jego terenem, pod warunkiem, że będzie się dało jasno wytłumaczyć sposób, w jaki wpłynie na wymienione części miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na danym podobszarze. Mogą to być zatem działania ogólne lub lokalne, które swoim zasięgiem obejmą zaledwie jedno osiedle.

Zgłaszane projekty powinny bazować na:

  • urozmaiceniu i ożywieniu przestrzeni lokalnej;
  • rozwoju obywatelskiej i społecznej aktywności;
  • integracji społecznej poprzez wzmocnienie więzi sąsiedzkich;
  • poprawie jakości przestrzeni publicznej;
  • oraz umożliwieniu wzrostu aktywności gospodarczej na danym podobszarze.

W tym roku krakowianie mogą zgłaszać swoje inicjatywy już po raz kolejny. Obowiązująca ustawa z 9.10.2015 r. określa, że Miejski Program Rewitalizacji Krakowa na obecnych zasadach potrwa do końca 2023 r. Później może zostać przedłużony lub zmodyfikowany.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie