Krakula.pl - Najczystsze miasta w Polsce: Kraków w czołówce zestawienia

01.02.2021 12:11

Najczystsze miasta w Polsce: Kraków w czołówce zestawienia

  • PSG Polska wraz z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek przeprowadziły badania bakteriologiczne 10 największych miast. Opublikowany na ich podstawie raport nosi nazwę „Polska pod mikroskopem”. 
  • Pod lupę wzięto te elementy przestrzeni publicznej, z którymi mieszkańcy mają każdego dnia największy kontakt.
  • Najgorzej w rankingu wypadł Poznań, natomiast za najczystsze miasta w Polsce uznano Łódź, Bydgoszcz i Kraków.

Co badano?

Szczegółową analizę bakteriologiczną przeprowadzono w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Materiał do badań pobrano z miejsc i przedmiotów, z którymi mieszkańcy stykają się na co dzień.  Wyodrębniono 5 kategorii: bankomaty, sklepy spożywcze, galerie handlowe, pojazdy komunikacji miejskiej oraz dworce PKP. Wyniki wcale nie są tak optymistyczne, jak moglibyśmy podejrzewać. Mimo że pandemia skłoniła nas do częstszego mycia i dezynfekowania rąk, a wiele miast regularnie odkaża przestrzeń publiczną, średnia liczba znalezionych bakterii wyniosła 1128. Najwięcej było ich w Poznaniu (aż 14620 bakterii). Na kolejnych miejscach uplasowały się Katowice (9590) i Gdańsk (8294). Natomiast najczystsze miasta w Polsce to Łódź (1470 bakterii), Bydgoszcz (2340) i Kraków (2440).

Najczystsze miasta w Polsce – gdzie można czuć się bezpiecznie?

Badania przeprowadzone przez PSG Polska oraz Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek jednoznacznie pokazują, że najlepsze warunki higieniczne panują w Łodzi. Miasto znalazło się na pierwszym miejscu we wszystkich 5 kategoriach. Największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców stanowi natomiast Poznań. Okazało się także, że najbrudniejsze bankomaty znajdują się w Warszawie. Dane zebrane z dziesięciu największych miast Polski świadczą o tym, że głównym siedliskiem bakterii są dworce PKP. Na samych poręczach wykryto ich tam aż 18 396. Natomiast za najczystszą przestrzeń publiczną można uznać galerie handlowe. Na próbkach ze wszystkich poddanych analizie miast znaleziono tam 4 520 bakterii. 

Czy jest się czego obawiać?

Analitycy uważają, że tak duża liczba bakterii znalezionych w miejskiej przestrzeni publicznej jest niepokojąca i może stanowić duże zagrożenie dla mieszkańców. W pobranych próbkach znaleziono m.in. gronkowca złocistego i paciorkowca kałowego. Są to bardzo niebezpieczne dla zdrowia, (a nawet życia) bakterie. W próbkach wykryto również występującą w moczu i mogącą wywoływać sepsę Citrobacter braakii czy Pseudomonas lundensis – bakterię powodująca psucie się jedzenia. Dodatkowo w wielu badanych miejscach obecne były grzyb i pleśń. Analitycy i lekarze podkreślają, że różnorodne drobnoustroje znajdują się na większości przedmiotów, z którymi mamy kontakt. Z tego względu niezwykle ważne jest dbanie o higienę rąk, a w przypadku szczególnego zagrożenia używanie jednorazowych rękawiczek. 

Najczystsze miasta w Polsce – jak wygląda sytuacja w Krakowie?

Stolica Małopolski zajęła 3 miejsce w zestawieniu. Wyróżniała się również wyjątkową czystością zaobserwowaną w komunikacji miejskiej. Z pewnością jest to wynik regularnej dezynfekcji przestrzeni publicznych, jaką od początku pandemii prowadzi miasto. MPK Kraków systematycznie odkaża nie tylko przystanki komunikacji miejskiej, ale też chodniki, place, przejścia podziemne, ławki czy kosze na śmieci. Krakowscy urzędnicy przypominają również, że miejscy przewoźnicy MPK SA i Mobilis prowadzą cały czas dezynfekcję pojazdów, w tym przede wszystkim tych elementów, których dotykają pasażerowie, a więc właśnie wszystkich przycisków, uchwytów, poręczy, automatów biletowych i kasowników. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i, jak pokazuje raport „Polska pod mikroskopem”, przynoszą oczekiwany skutek. Nie można jednak zapominać, że czystość miasta w dużej mierze zależy od zachowania oraz nawyków higienicznych  jego mieszkańców.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie