Krakula.pl - Nowe stawki za wywóz śmieci w Krakowie

03.11.2020 12:32

Nowe stawki za wywóz śmieci w Krakowie

Mieszkańców miasta czekają kolejne podwyżki. Tym razem dotyczą one gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1.11.2020 r. obowiązują nowe stawki za wywóz śmieci w Krakowie.

Radni przegłosowali tę uchwałę większością głosów we wrześniu bieżącego roku. Jak tłumaczą, jest ona konsekwencją nowych przepisów dotyczących segregacji odpadów, obowiązujących w całej Polsce. Władze miasta podkreślają, że przed jej wprowadzeniem przeprowadzono konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ponad 17 000 mieszkańców Krakowa, a zdecydowana większość opowiedziała się za wprowadzeniem opłat uzależnionych od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Ile wynoszą nowe stawki za wywóz śmieci w Krakowie?

Od 1.11.2020 r. wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uzależniona do ilości mieszkańców zameldowanych pod danym adresem. Wynosi ona 23,00 zł za jednego mieszkańca, pod warunkiem, że śmieci będą zbierane w sposób selektywny. W przeciwnym przypadku wzrośnie ona dwukrotnie, wynosząc aż 46,00 zł za osobę.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Należą do nich np. różnorodne firm zarejestrowane w Krakowie. Ich właściciele od teraz są zobowiązaniu do regulowania kwoty 58,20 zł za każdy odbiór odpadów z pojemnika o pojemności 1,1 m3.

Opłaty mają być uiszczane do 14 dnia każdego miesiąca.

Skąd się biorą kolejne podwyżki?

Nowe stawki za wywóz śmieci w Krakowie wiążą się z kolejną już podwyżką opłat w ciągu ostatnich kilku lat. Władze miasta tłumaczą, że wynika ona ze zmiany regulacji prawnych oraz narzuconych przez Unię Europejską zasad segregacji odpadów. Obecnie recyklingowi musi być poddawane przynajmniej 50 proc z nich. Chodzi o to, by maksymalnie zredukować ilość deponowanych na wysypiskach odpadów. Wiąże się to z koniecznością zmiany dotychczasowego sposobu segregowania – zamiast 3 pojemników na śmieci jest ich 5. Inaczej wygląda również ich odbiór i przechowywanie. Wszystko to tworzy dodatkowe koszty, które muszą ponieść mieszkańcy.

Warto jednak wspomnieć o tym, że wraz z wprowadzeniem nowych stawek za wywóz śmieci w Krakowie, miasto zadbało o zapewnienie mieszkańcom pewnych zniżek. Na ulgi w opłatach mogą liczyć m.in. rodziny wielodzietne. Posiadanie Karty Dużej Rodziny upoważnia ich do 20 proc. ulgi od przyjętej stawki. Natomiast mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadających kompostownik przysługuje zniżka w wysokości 4 zł od osoby.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie