Krakula.pl - Opłata reklamowa w Krakowie sposobem na walkę z billbordami

01.10.2020 03:56

Opłata reklamowa w Krakowie sposobem na walkę z billbordami

W dniu 30.09 na zebraniu Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie projektu prezydenckiego, który ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni publicznej. Zgodnie z jego wytycznymi w Krakowie zostałaby wprowadzona tzw. opłata reklamowa.

Projekt uchwały objąłby wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości i obiektów budowlanych, na których umieszczono baner, tablicę lub inny nośnik reklamowy. Dotyczy to zarówno elewacji, jak i ogrodzenia. Wyjątek stanowiłyby tylko szyldy informujące o prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej oraz reklamy umieszczone w miejscach niewidocznych z ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Ile wyniesie opłata reklamowa w Krakowie?

Jeśli Rada Miasta przyjmie projekt, obowiązek uiszczenia opłaty powstanie w dniu pojawienia się reklamy na terenie danej nieruchomości. Jej właściciel otrzyma 7 dni na zgłoszenie tego faktu. Może to zrobić przy użyciu Krakowskiego Portalu Podatnika albo popularnego e-PUAP-u. Według planu opłata będzie naliczana co kwartał. Na jej poczet przeznaczany będzie płacony przez właścicieli podatek od nieruchomości.

Opłata reklamowa ma się składać z 2 elementów. Pierwszym byłaby część stała, która wyniesie 2,70 zł dziennie, a drugim zmienna, uzależniona od wielkości baneru. Będzie to równowartość 0,24 zł za każdy mkw. jego powierzchni. Po pozytywnym rozpatrzeniu uchwała zacznie obowiązywać od 1.07.2021 r.

Opłata reklamowa w Krakowie uzupełnieniem uchwały krajobrazowej

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1.07.2020 r. Obecnie w mieście trwa tzw. dwuletni okres dostosowawczy, który daje czas m.in. na usunięcie niezgodnych z prawem nośników reklamowych. Za egzekwowanie tych wymogów odpowiadają instytucje takie jak Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Budynków Komunalnych czy Wydział Spraw Administracyjnych UMK.

Oprócz zlikwidowania części reklam ustawa krajobrazowa obliguje również do ujednolicenia szyldów informacyjnych, ogrodzeń oraz elementów małej architektury znajdujących się na terenie miasta. Na jej mocy utworzono także Park Kulturowy Stare Miasto oraz Park Kulturowy Nowa Huta. Opłata reklamowa ma być kolejnym etapem ujednolicenia oraz uporządkowania przestrzeni publicznej. Dzięki jej zastosowaniu wiele osób, które do tej pory decydowały się na instalowanie nawet nieestetycznych tablic i banerów reklamowych na swojej posesji w celu zarobkowym, teraz zrezygnuje z tego pomysłu.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie