Krakula.pl - Poziom hałasu w Krakowie – czy jest się czym martwić?

14.10.2020 10:00

Poziom hałasu w Krakowie – czy jest się czym martwić?

Liczba bodźców zewnętrznych, które każdego dnia do nas docierają jest coraz większa. Przy dłuższej ekspozycji na niektóre z nich możemy odczuwać negatywne skutki zdrowotne. Tak jest m.in. z hałasem, który towarzyszy nam praktycznie wszędzie – w domu, w pracy czy też na ulicy. Jak zatem wygląda poziom hałasu w Krakowie i czy są takie miejsca, które pozwolą nam odpocząć od zgiełku?

Jak mierzyć poziom hałasu?

Do mierzenia poziomu dźwięku używa się skali logarytmicznej wyrażonej w decybelach (dB). Ludzkie ucho odbiera dźwięki w zakresie od 0 dB, czyli progu odniesienia, do 134 dB, który jest progiem bólu. Poziom natężenia dźwięku, przy którym człowiek zaczyna odczuwać dyskomfort to 55 dB, natomiast hałas na poziomie 75 dB jest już szkodliwy dla ludzkiego organizmu.

W zależności od pory dnia, roku lub czynników zewnętrznych poziom dźwięku w tych samych lokalizacjach może się różnić. Dlatego też w raporcie „Polska w decybelach”, opracowanym przez grupę Saint-Gobain we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”, poziom hałasu jest wyrażony przez równoważny poziom dźwięku LAeq, który jest po prostu poziomem uśrednionym.

Rynek Główny w Krakowie niemal najgłośniejszy w Polsce

Pomiary poziomu hałasu na krakowskim rynku dokonywane były od grudnia 2019 roku do lutego 2020 roku w okolicach godziny 17.00, czyli wtedy, kiedy ruch turystyczny był największy.  Pomiarów dokonywano przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, a każdy z nich trwał 10 minut. Uzyskane wyniki wskazują, że średnie natężenie dźwięku na Rynku Głównym wynosi 64,4 dB. Zgodnie z przyjętymi normami dany poziom sprawia, że człowiek może odczuwać dyskomfort. Głośniej jest jedynie na rynku w Warszawie. Jeszcze większy hałas panuje w krakowskich Sukiennicach. Tam pomiary wskazały bowiem 69,2 dB.

Poziom hałasu na rynku w największych polskich miastach.
Źródło: Raport Saint-Gobain i Komfortu Ciszy “Polska w decybelach”

Poziom hałasu w innych częściach miasta

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami najgłośniejszą ulicą w Krakowie jest Aleja Adama Mickiewicza (vis-a-vis Muzeum Narodowego). Tam poziom hałasu wyniósł bowiem 73,4 dB. Badanie było wykonywane w godzinach 16.00-17.30, czyli w czasie, gdy panował największy ruch uliczny, a duża część mieszkańców wracała z pracy bądź ze szkoły. Najgłośniejszym krakowskim osiedlem okazało się z kolei Osiedle Borkowska, gdzie poziom hałasu wyniósł 60,7 dB. Pomiarów dokonywano w okolicach godziny 19.00, kiedy większość mieszkańców przebywała w swoich mieszkaniach.

Na jaki hałas jesteśmy narażeni wychodząc do kina bądź teatru? Wedle przeprowadzonych pomiarów, w krakowskim Teatrze Starym nasz organizm musi zmierzyć się z dźwiękiem o natężeniu 57,2 dB. Natomiast jeśli zdecydujemy się na odpoczynek w centrum i przykładowo spacer Plantami pod Wawelem, musimy liczyć się z hałasem na poziomie 50,2 dB.

Gdzie zatem należy szukać spokoju?

Powód do zadowolenia powinni mieć mieszkańcy osiedla Kliny, ponieważ według przeprowadzonych pomiarów jest ono najcichszym osiedlem w Krakowie. Poziom hałasu wynosi tam jednak 52,3 dB, co w porównaniu do innych miast jest wartością wysoką. Możemy zatem wysnuć wniosek, że Kraków jest dość uciążliwym akustycznie miejscem do życia.

Najcichsze osiedla w największych polskich miastach.
Źródło: Raport Saint-Gobain i Komfortu Ciszy “Polska w decybelach”

Decydując się na zakup mieszkania w Krakowie warto zatem sprawdzić, czy okolica, w której chcemy zamieszkać jest cichym miejscem. Można się tego dowiedzieć przeglądając tzw. mapy akustyczne, na których są zaznaczone miejsca, gdzie poziom natężenia dźwięku jest wyższy niż 55 dB. Dodatkowo warto zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania terenu.

Natalia Racławska

Analityk trendów

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie