Krakula.pl - Program Czyste Powietrze – czym jest i kto może z niego skorzystać?

24.08.2022 02:51

Program Czyste Powietrze – czym jest i kto może z niego skorzystać?

Czyste Powietrze to program rządowy ukierunkowany na poprawę klimatu w Polsce i przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Jego budżet w formie dofinansowań to aż 103 miliardy złotych, które mogą być wydatkowane do 2030 roku.

Ten program przeznaczony jest dla grupy odbiorców indywidualnych, którzy zdecydują się na wymianę starych źródeł ciepła na źródła nowoczesne, spełniające najwyższe normy lub na prace termomodernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną budynku.

Program Czyste Powietrze – kto może z niego skorzystać?

Program Czyste Powietrze ma za zadanie poprawić jakość powietrza i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Dzięki temu zostaną osiągnięte cele związane z jakością powietrza, nad którymi pieczę trzyma Unia Europejska. W ramach programu Czyste Powietrze możemy liczyć na dotacje w kwotach nawet do 37 tysięcy złotych, w zależności od zakresu prac, które chcemy wykonać.

Czyste Powietrze to akcja, z której benefitów skorzystamy, jeśli jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, posiadającego wyodrębnioną księgę wieczystą. Bardzo ważnym warunkiem jest wysokość dochodów mieszkańców budynku lub lokalu, który ma być objęty programem. Zgodnie z założeniami nie może ona przekraczać kwoty 100 000 złotych w skali roku przy podstawowym poziomie dofinansowania. Dla poziomu podwyższonego zależy ona od przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed rozpoczęciem wnioskowania o dotację warto to dokładnie sprawdzić.

Kredyt gotówkowy – zwiększone możliwości sfinansowania przejścia na nowoczesne źródła energii

W ramach programu Czyste Powietrze banki podjęły współpracę z kilkoma organizacjami rządowymi, jak np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK i KIR. W takiej ścieżce beneficjent, który wziął specjalny kredyt na wymianę źródeł energii na nowoczesne, może liczyć na wypłatę w późniejszym okresie dotacji na częściową spłatę kapitału zobowiązania wobec kredytodawcy.

Warunkiem koniecznym wypłaty dotacji jest to, że wypłacone klientowi przez bank środki muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych. Wszelkie informacje można uzyskać, kontaktując się z infolinią banku, na stronie banku, bądź odwiedzając bezpośrednio placówkę bankową.

Przykładem banku, w którym można wziąć kredyt w ramach programu Czyste Powietrze, jest Santander Consumer Bank – bank od kredytów. W ramach kredytu gotówkowego Czyste Powietrze możemy tutaj uzyskać dodatkowe środki, nawet do 100 000 złotych, na zakupy i prace termomodernizacyjne. Pozwoli to na pełne sfinansowanie kosztów naszych prac. Pieniądze z takiego kredytu o maksymalnym terminie spłaty 96 miesięcy możemy przeznaczyć na wydatki zgodne z programem rządowym Czyste Powietrze, takie jak m.in.:

- wymiana źródła ciepła na paliwo stałe,

- zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

- założenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji.

Aby uzyskać kredyt gotówkowy Czyste Powietrze, musimy złożyć wniosek bezpośrednio w oddziale Santander Consumer Banku. Po sporządzeniu umowy o kredyt doradca bankowy wypełnia z nami wniosek o dotację i przesyła go do odpowiedniego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze jest wypłacany, w określonej przez nas kwocie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Dotacja na częściową spłatę kredytu – kiedy jest wypłacana?

Przyznana przez WFOŚiGW dotacja na prace termomodernizacyjne wypłacana jest po zrealizowaniu eko przedsięwzięcia. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze może zostać bowiem częściowo spłacony przez dotację, jeśli zaplanowane przez nas zadanie związane z termomodernizacją budynku lub lokalu zostanie zrealizowane w ciągu 18 miesięcy. W tym celu, po zakończeniu prac, musimy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji we właściwym dla miejsca zamieszkania WFOŚiGW. Załączamy do niego rachunki, faktury i wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają realizację naszego przedsięwzięcia. Gdy tylko nasz wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, WFOŚiGW przelewa kwotę dotacji do banku, który udzielił kredytu. Zostaje ona wówczas zaksięgowana na koncie kredytu gotówkowego Czyste Powietrze, dzięki czemu automatycznie zmniejsza się kapitał pozostały do spłaty.

Źródła:

Tagi tego artykułu:
Ten artykuł nie posiada tagów

Material partnera

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie