Krakula.pl - Projekt „Wisła łączy” podzielił krakowian. Dlaczego?

22.01.2021 11:21

Projekt „Wisła łączy” podzielił krakowian. Dlaczego?

  • Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił wizualizację planu „Wisła łączy – nowe bulwary”. Inwestycja jest obecnie na etapie projektu koncepcyjnego.
  • Celem przedstawionych przez ZZM zmian ma być przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa w obrębie brzegów Wisły, przy jednoczesnym wyeksponowaniu walorów estetycznych tego miejsca.
  • Urzędnicy nie są w stanie podać dokładnych kosztów inwestycji, ale już wiadomo, że wyniosą one ok. 100 mln zł. Tym bardziej pomysł ten wzbudził kontrowersje wśród mieszkańców, którzy uważają, że w czasie pandemii należy rozsądniej zarządzać finansami miasta.

„Wisła łączy” ma dotyczyć zagospodarowania terenu lewego brzegu Wisły od ujścia Rudawy do Wisły do Mostu Kotlarskiego. Planuje się rozszerzenie bulwarów Wisły o jej dopływy. ZZM zapowiada także zagospodarowanie terenu na nowo, tak, by uwzględniało zarówno potrzeby mieszkańców Krakowa, jak i uwarunkowania przyrodnicze, funkcjonalne oraz historyczne. Brzegi Wisły mają stanowić centrum rekreacji dla krakowian, a także pełnić funkcję istotnego ciągu komunikacyjnego.

Projekt budowlany będzie możliwy do realizacji dopiero po uchwaleniu nowego MPZP, gdyż obecnie obowiązujący uniemożliwia rewitalizację bulwarów ze względu na bardzo wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nawet obecne zagospodarowanie nie mieści się w dopuszczalnej granicy. Niestety projekt nowego MPZP został odrzucony przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z czym termin przystąpienia do projektu budowlanego został odsunięty w czasie. Obecnie planujemy przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu Bulwarów Wiślanych – zapowiedziała Katarzyna Przyjemska-Grzesik, Kierownik Zespołu Kraków w Zieleni.

Projekt „Wisła łączy” podzielił mieszkańców

Z udostępnionych w października 2020 r. na facebookowym profilu ZZM wizualizacji planowanej rewitalizacji brzegów Wisły wynika, że zmiany będą znaczące. Przedstawione grafiki ilustrują fragmenty bulwaru inflanckiego, gdzie nieco wcześniej zdecydowano się na interwencyjną wycinkę drzew. Internauci mają jednak wątpliwości co do zaprezentowanego projektu. Dyskusja pod wspomnianym postem toczyła się przede wszystkim wokół tematu wycinki drzew rosnących na Bulwarach. Były one dla komentujących nieodłącznym elementem tamtejszego krajobrazu.

Projekt jest w trakcie uzgodnień, jednakże już wkrótce zostanie on szczegółowo zaprezentowany mieszkańcom. Dzisiaj pokazujemy Państwu tylko fragment projektu, który mamy nadzieję, uspokoi tych, którzy dzisiaj obawiają się o przyszłość bulwarów – podkreślili urzędnicy.

Finanse miasta budzą niepokój krakowian

Wstępne koncepcje wywołały nie tylko ostrą krytykę wycinki, ale i rozważania dotyczące kwestii finansowych.  W czasie kryzysu ekonomicznego jest to zdaniem mieszkańców szczególnie ważna kwestia, tym bardziej że szacunki kosztów realizacji projektu wynoszą ok. 100 mln zł. W komentarzach internautów pojawiły się także obawy o ryzyko likwidacji bardzo potrzebnych w tamtej okolicy miejsc parkingowych. Ponadto poruszono temat osobnej ścieżki dla rolkarzy, którzy, póki co muszą korzystać z tras przeznaczonych dla rowerzystów.

Dla nas każda decyzja o wycięciu drzewa jest trudna, lecz jednocześnie bezpieczeństwo mieszkańców stać musi zawsze na pierwszym miejscu. Pamiętać należy również, że każdorazowo decyzje w tej sprawie podejmują stosowne organy, dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Tak jest również w przypadku usunięcia czterech drzew na Bulwarach Wiślanych. Działanie prowadzone jest w oparciu o Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na ich bardzo zły stan fitosanitarny. Takie decyzje nigdy nie są proste, natomiast miasta są tą przestrzenią, gdzie pogodzenie praw przyrody z bezpieczeństwem człowieka jest koniecznością – tłumaczyli urzędnicy.

Dlatego w październiku ub.r. mieszkańców zaproszono do udziału w spotkaniu online pt. „Drzewa w mieście”. Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu LIFE URBANGREEN zgromadziło naukowców i specjalistów reprezentujących różne instytucje z całego kraju. Jego głównym celem było umożliwienie wymiany doświadczeń oraz refleksji dotyczących utrzymania i pielęgnacji drzew w mieście. Poruszono także temat sposobu informowania o wycinkach drzew.

Bulwary zyskają nowe miejsca wypoczynku

Zgodnie z zapowiedziami ZZM w ramach „Wisła łączy – nowe bulwary” docelowo posadzonych zostanie nawet 400 nowych drzew. Projekt rewitalizacji zakłada także rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowego pasa zieleni. W palach jest również stworzenie nowych miejsc wypoczynku z widokiem na Wisłę i panoramę Krakowa. Analizie zostaną poddane również przyległe do Bulwarów skwery. Będą one uwzględnione w koncepcji zagospodarowania tamtego obszaru, tworząc z Bulwarami integralną całość. W procesie odnowy brzegów Wisły planuje się zastosowanie wysokiej jakości materiałów, które odpowiednio podkreślą prestiż tego miejsca.

Projekt „Wisła łączy – nowe bulwary” uwzględniono w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa budżecie na 2021 r. Jak podkreśla Zarząd Zieleni Miejskiej, wśród wielu ujętych w budżecie przedsięwzięć dużą część stanowią właśnie inwestycje w zieleń. W tym roku Kraków ma na nie przeznaczyć łącznie ok. 190 mln zł. Urzędnicy zauważają, że projekt rewitalizacji brzegów Wisły jest jednym z najtrudniejszych do realizacji zadań. Wynika to z faktu konieczności podjęcia mniejszych działań realizowanych w różnych częściach miasta.

Anna Sadkowska-Rojek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie