Krakula.pl - Wesoła w rękach miasta – jaka będzie przyszłość tego miejsca?

19.11.2020 11:02

Wesoła w rękach miasta – jaka będzie przyszłość tego miejsca?

Pod koniec ubiegłego roku władze Krakowa podpisały ze Szpitalem Uniwersyteckim umowę, na mocy której Wesoła stała się własnością gminy. Teraz przyszedł czas, by na nowo zagospodarować pozyskaną przestrzeń.

Jak wykorzystać nową działkę?

Wykupiony przez miasto obszar zajmuje aż 9 ha umiejscowionych na terenie dawnej Dzielnicy Wesołej, pomiędzy ulicami Kopernika, Grzegórzecką i Śniadeckich. Jego atrakcyjność podnosi bliskie sąsiedztwo ogrodu botanicznego i Dworca Głównego PKP, a także niewielka odległość dzieląca go od historycznego centrum Krakowa. Stoją tam obecnie puste budynki szpitalne, m.in. dawne siedziby oddziałów klinicznych nefrologii, kardiologii czy chorób metabolicznych, apteka, a także kościół św. Łazarza przy ul. Kopernika. Znajdują się tam również liczne zabudowania gospodarcze, tereny zielone, parkingi i drogi dojazdowe. Wykup Wesołej i przynależnego do niej obszaru kosztował miasto 283 mln zł. Płatność dokonywana będzie w 10 rocznych ratach, a tereny przekazywane miastu stopniowo, do końca 2023 r. Obecnie rozpoczynają się prace nad stworzeniem planu zagospodarowania tego obszaru.

Wesoła oczami mieszkańców

Władze miasta chcą, aby pozyskana przestrzeń jak najlepiej posłużyła krakowianom. Z tego względu zapraszają ich do udziału w konsultacjach społecznych, podczas których będą mogli poznać uwarunkowania terenu, możliwości zagospodarowania go zgodnie z istniejącymi planami, a także przestawić swoje propozycje przekształcenia poszpitalnych budynków.

Konsultacje będą dotyczyć opracowania funkcjonalnego planu zagospodarowania i użytkowania terenu Wesołej, by stworzyć przestrzeń o roboczej nazwie „Zielony salon Krakowa – przestrzeń spotkań, kultury i innowacji” lub „Zielona Wesoła – przestrzeń spotkań, kultury i innowacji”. Zostaną do nich zaproszeni wszyscy potencjalni interesariusze: organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji samorządowych różnego szczebla, przedsiębiorcy, eksperci zewnętrzni i mieszkańcy – przekonuje Anna Sochacka, pełniąca funkcję p.o. dyrektora Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Zauważa również, że temat ten już od dawna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym.

W związku z trwającą pandemią spotkania i konsultacje przeniesiono do przestrzeni wirtualnej. Tam odbędą się warsztaty, rozmowy ze specjalistami oraz ankiety. Na 19.11. zaplanowano konferencję online, otwierającą cykl konsultacji. Udział mogą wziąć w niej wszyscy zainteresowani. Więcej informacji odnośnie harmonogramu działań można znaleźć w tym miejscu.

Pomysły i sugestie pozyskane podczas wspomnianych konsultacji staną się ważną bazą wiedzy dla Urzędu Miasta Krakowa, który na ich podstawie zdecyduje o zagospodarowaniu tego terenu. Konsultacje dotyczące obszaru „Wesoła – rejon ul. Kopernika” odbędą się w dwóch etapach. Pierwszy z nich przewidziano na okres 26.11- 16.12.2020 r. W tym czasie będą zbierane pomysły krakowian, przeprowadzone zostaną również wstępne rozmowy z architektami i urbanistami. Następnie, od 1.02.2021 r., czyli w drugim etapie prac, powstałe koncepcje zostaną poddane ocenie, by wybrać te, które zostaną zrealizowane w przyszłości. Czynności te zajmą prawdopodobnie ok. miesiąca, chociaż okres ten może się nieco wydłużyć, ze względu na utrudnienia związane z pandemią.

Obszar Wesoła a pomysły miasta

Zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk uważa, że teren ten powinien stać się miejscem odpoczynku i rekreacji. Widziałbym Wesołą jako zielony salon Krakowa. Mieszkańcy powinni tu przychodzić, by skorzystać z jednej strony z nowych funkcji obiektów poszpitalnych – w tym przede wszystkim kulturalnych i integrujących lokalną społeczność, ale także po relaks w sąsiedztwie ogrodu botanicznego czy ogrodów renesansowych, które chcielibyśmy odtworzyć. Jesteśmy jednak otwarci na sugestie krakowian, dlatego w nadchodzących konsultacjach społecznych pytamy Państwa, jaka powinna być Wesoła przyszłości – mówi.

Władze miasta są zgodne co do tego, że głównym elementem obszaru powinny być atrakcyjne dla krakowian tereny zielone. Z kolei poszpitalne budynki chcą przeznaczyć m.in. na działalność kulturową skierowaną zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Jacek Majchrowski zaznacza, że po sfinalizowaniu transakcji okolice ul. Wesołej będą największym terenem należącym do gminy, umiejscowionym w ścisłym centrum Krakowa. Warto jednak wspomnieć, że prezydent nie wyklucza powstania na Wesołej nowych inwestycji mieszkaniowych. Zaznacza przy tym, że bierze pod uwagę budowę niewielkiej ilości nowych, kameralnych bloków, ponieważ znajdujące się tam budynki nie nadają się do celów mieszkalnych. Największą niewiadomą jest obecnie los kościoła św. Łazarza przy ul. Kopernika – Kuria wyraziła zainteresowanie nim, na razie nie odbyły się jednak żadne wiążące rozmowy w tym kierunku – podkreślił Jacek
Majchrowski.

Według planu, na konsultowanym obszarze mają powstać również liczne lokale usługowe, które tchną życie w to, obecnie niemal opustoszałe miejsce, przyciągając mieszkańców oraz turystów.

Fot. ul. Kopernika, Zygmunt Puc, lic. CC BY-SA 4.0.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie