Krakula.pl - Zmiany w prawie 2021 – co nas czeka w przyszłym roku?

18.12.2020 10:16

Zmiany w prawie 2021 – co nas czeka w przyszłym roku?

  • W 2021 r. pojawią się takie zmiany w prawie, jak podatki: cukrowy, handlowy oraz od „małpek”. Natomiast wzrosną kwoty podatków od nieruchomości, od deszczu i od betonu.
  • Spółka komandytowa nie będzie już transparentna podatkowo. Co do zasady od 1 stycznia stanie się podatnikiem podatku CIT. 
  • Dochody uzyskiwane przez komandytariuszy będą podlegać podwójnemu opodatkowaniu.

Wielu z nas odlicza dni do końca roku i marzy o tym, by fatalny 2020 r. przeszedł już do historii. Liczymy na to, że 1 stycznia obudzimy się w nowej, lepszej rzeczywistości, a problemy, które zaczęły się w 2020 r., znajdą pozytywne rozwiązanie. Niestety, wszelkie znaki na niebie, a także doświadczenie życiowe podpowiada, że w pierwszy dzień nowego roku spodziewać się możemy co najwyżej solidnego bólu głowy. Jego źródłem, bynajmniej nie będzie wyłącznie nadmierna ilość spożytych bąbelków sylwestrowego szampana, czy uświadomienie sobie, że wciąż rządzi nami PiS. Otóż 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie szereg przepisów, których treść i skutki, dla wielu stanowić będzie źródło bólu – tak dla głowy, jak i portfela. Na jakie zmiany w prawie musimy się przygotować?

Więcej podatków

W 2021 r. pojawią się takie zmiany w prawie jak: podatek cukrowy, podatek handlowy, podatek od „małpek” (alkohol w małych butelkach). Ponadto pobierana będzie tzw. opłata przekształceniowa OFE. W nowym roku urosną też podatki: od nieruchomości, od deszczu (vel od betonu), zlikwidowana zostanie tzw. ulga abolicyjna, co dotknie osoby zarobkujące za granicą. Nie zostanie też obniżony podatek VAT. Wreszcie też 1 stycznia wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W myśl jej zapisów, istotnej modyfikacji podlegają m.in. zasady opodatkowania spółek osobowych, w tym spółek komandytowych. 

Jest to smutna wiadomość dla wielu podmiotów z branży nieruchomości. Spółka komandytowa była bowiem dotychczas często wybieraną formą prowadzenia działalności przez deweloperów czy biura architektoniczne. Łączyła zarówno możliwość ograniczenia odpowiedzialności (w przypadku komandytariuszy), z korzystną zasadą jednokrotnego opodatkowania przez fiskus tych samych pieniędzy.

Zmiany w prawie w skrócie? Polaku płać dwa razy

Spółka komandytowa nie będzie już transparentna podatkowo. Co do zasady od 1 stycznia stać się ma podatnikiem podatku CIT. W dużym uproszczeniu – po nowym roku dochody uzyskiwane przez komandytariuszy będą zatem podlegać podwójnemu opodatkowaniu. Ma to miejsce również w przypadku spółek kapitałowych czy spółki komandytowo-akcyjnej. Z dotychczasowej praktyki rynkowej wynikało, że to właśnie ta grupa wspólników była beneficjentem zasadniczej części zysków generowanych przez spółkę komandytową, ponosząc przy tym minimalne ryzyko odpowiedzialności za jej długi.

Czy podwójne opodatkowanie spółek komandytowych spowoduje, że wzrosną ceny towarów i usług przez nie oferowanych? Zważywszy, że taki skutek wywołuje większość podatków – realnie musimy się z tym liczyć. Wysokość podatku z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, zależeć będzie od kilku czynników. Część przychodów komandytariusza z tego tytułu, pod kilkoma warunkami będzie mogło skorzystać ze zwolnienia (50 proc. przychodów nie więcej niż 60 tys. zł). By stać się jego beneficjentem, komandytariusz w dużym uproszczeniu nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo ze spółką będącą komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Tabletka na ból głowy

Czy podwójnego opodatkowania tych samych dochodów w spółce komandytowej da się uniknąć?

Ścieżką niejako wytyczoną przez samego ustawodawcę, jest możliwość przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Jeżeli składa się ona wyłącznie z osób fizycznych lub spółka ta przed rozpoczęciem roku obrotowego złoży naczelnikowi urzędu skarbowemu stosowną informację o podmiotach mających prawo do udziału w zysku – nie będzie ona podatnikiem CIT. 

Ustawodawca łaskawie podarował spółkom komandytowym trochę czasu na dokonanie  przekształcenia. Zgodnie z art. 12 ust 2 nowelizacji „Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.”

Czy do tego czasu uda się dokonać przekształceń? Zależeć to będzie w głównej mierze od sprawności referendarzy w wydziałach KRS. Zważywszy, że w Polsce jest zarejestrowanych w przybliżeniu 40 tys. takich spółek, szykuje się pracowity pierwszy kwartał. Szkoda jednak, że ów okres przejściowy nie dotyczy pozostałych spółek osobowych, o których ustawodawca najwyraźniej zapomniał. W szczególności zaś, spółki jawne, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. W zasadzie nie mają szans na to, by uniknąć podatku CIT. Zważywszy, że nowelizacja wejść ma w życie 1 stycznia, a informację o podmiotach mających prawo do udziału w zysku należy złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Zmiany w prawie kontra alternatywne metody leczenia

Zamiast przekształcenia w spółkę jawną wspólnicy spółki komandytowej mogą rozważyć zamianę ról w spółce i zasad partycypacji w zysku. Jawi się to za rozwiązanie dużo prostsze i tańsze niż przekształcenie. W myśl nowych zasad, dochody uzyskiwane przez komplementariusza, podlegać będą bowiem jednokrotnemu opodatkowaniu. 

Wynika to z nowego brzmienia art. 22 ustawy o CIT: „1. Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

1a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany”. Jeżeli zatem dotychczasowy komandytariusz „wskoczy” w miejsce komplementariusza, będzie mógł uniknąć podwójnego opodatkowania.

Szampańska zabawa

Nowelizację ustawy o CIT opublikowano w dzienniku ustaw 30.11.2020 r. Nowe zmiany w prawie obowiązywać mają od 1 stycznia 2021 r. Tak drastyczna zmiana zasad opodatkowania nastąpić ma zatem z upływem zaledwie jednego miesiąca.

Pesymista rzeknie, że to za mało czasu, by przeorganizować biznes i dostosować go do zupełnie nowych podatków. Realista stwierdzi, że Polak potrafi, najwyżej zamiast szampańskiej zabawy od północy będzie przeklejał metki z wyższymi cenami. Optymista zauważy, że trzeba się cieszyć! Wszak rządzący nie wpadli na pomysł, by nowe podatki zastosować ze skutkiem wstecznym. Niestety, absolutnie by mnie to nie zdziwiło – wszak rządzą nami ludzie, którzy dostają wysypki na słowo praworządność. Tak czy siak – szykuje się nam ciekawy początek roku. By się do niego jako tako przygotować, mimo wszystko, sobie i Państwu, życzę szampańskiej zabawy sylwestrowej!

Michał Podolec

Radca prawny.

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie