Krakula.pl - Jaka będzie przyszłość Wesołej?

26.04.2021 08:29

Jaka będzie przyszłość Wesołej?

SONY DSC
  • Prace nad stworzeniem koncepcji zagospodarowania tej przestrzeni trwają od momentu wykupienia przez miasto terenu należącego wcześniej do Szpitala Uniwersyteckiego.
  • Przez trzy miesiące prowadzono w tym celu konsultacje społeczne. Wnioski z ich pierwszego etapu przedstawiono w specjalnym raporcie ARMK ukazującym, jaka będzie przyszłość Wesołej.
  • 87 proc. mieszkańców chciałoby, aby Wesoła stała się pokaźnych rozmiarów parkiem.

Park miejski czy krakowski Montmartre?

Zgodnie z miejscowym placem zagospodarowania przestrzennego, opublikowany raport obejmuje trzy elementy – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej, teren zagospodarowania placu oraz tereny zieleni urządzonej. Pokazuje on, że zdecydowana większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach chciałaby, aby Wesoła stała się pokaźnych rozmiarów parkiem. Takie rozwiązanie poparło 87 proc. osób. 80 proc. podkreśliło, że powinny się w nim znaleźć miejsca sprzyjające rekreacji. Dużym uznaniem cieszył się również pomysł stworzenia tam siedziby krakowskiego środowiska artystycznego (72 proc.) oraz centrum wydarzeń kulturalnych (68 proc.) 

Mieszkańcy byli zgodni co do tego, że centralna, reprezentacyjna część dzielnicy oprócz pełnienia funkcji publicznej, powinna stać się przestrzenią dla plenerowych galerii artystycznych i rzemiosła. Miałaby być także miejscem związanym z działalnością instytucji kulturalnych. Pomysł ten stał się szczególnie bliski organizacji Kultura Futura zrzeszającej środowiska twórcze i  intelektualne Krakowa. Jej przedstawiciele uważają, że jest to doskonała lokalizacja do uwolnienia kreatywnego potencjału miasta. Wiceprezydent Krakowa Jan Muzyk podkreśla, że miejsce dla siebie znajdą tam ludzie w każdym wieku – od przedszkolaków, po seniorów. Już dziś wiadomo, że jednym z działań wspierających kulturę jest stworzenie na terenie Wesołej nowej siedziby centrali biblioteki miejskiej.

Przyszłość Wesołej będzie oparta na rozwiązaniach sprzyjających klimatowi

Podczas konsultacji społecznych duży nacisk kładziono na ekologiczne aspekty zagospodarowania dzielnicy. Oprócz stworzenia parku i nasadzenia dużej ilości zieleni, pojawiły się pomysły założenia ogrodów deszczowych, małej retencji wód opadowych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy wspierania bioróżnorodności. Dużą innowacją mają być również zielone dachy. Priorytetem dla mieszkańców była rezygnacja z wycinki drzew oraz budowy nowych, kolidujących z zielenią budynków. Jednym z pomysłów jest rozszerzenie na obszar dzielnicy znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego.

Na razie nie wiadomo, czy przyszłość Wesołej wiąże się z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi. Większość obecnie znajdujących się tam zabudowań stanowią zabytki, jednak jeszcze jesienią zeszłego roku, przed rozpoczęciem konsultacji społecznych, prezydent Majchrowski  potwierdzał, że nie wyklucza budowy kilku kameralnych bloków. 

Służba zdrowia nie zniknie z dzielnicy

Choć Wesoła ma być przede wszystkim miejscem spotkań krakowian oraz szeroko pojętą kolebką miejskiej kultury i sztuki, znajdą się tam również siedziby firm medycznych. Dwa obiekty chcemy w konkursie wydzierżawić na usługi medyczne – mówi Jan Pamuła, prezes zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. W tych obiektach nakłady społecznych środków w ostatnich latach było ogromne, milionowe. Mówię tu o „czerwonej chirurgii” i o urologii – argumentuje. 

Mieszkańcy Krakowa a przyszłość Wesołej

Rewitalizacja terenu jest dopiero na etapie planowania. Na początku lutego ruszył drugi cykl konsultacji pod hasłem „Porozmawiajmy o Wesołej”. Powołano również specjalny zespół konsultacyjny, w którego składzie znalazło się 10 krakowskich radnych, przedstawiciele Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz zastępca prezydenta.

Jacek Majchrowski podkreśla, że zainteresowanie działaniami w dzielnicy jest bardzo duże. Cała debata o Wesołej jest wzorcowym przykładem tego, jak mieszkańcy reagują, gdy im zależy na mieście – mówi prezydent. To jest wyjątkowy kawałek miasta, który można zagospodarować planistycznie w całości od początku, z uwzględnieniem pewnych ograniczeń konserwatorskich – dodaje. Jan Muzyk podkreśla natomiast, że wszelkie działania podejmowane w dzielnicy uwzględnią rozwiązania wypracowane podczas konsultacji. Jeśli będziemy chcieli np. ogłosić przetarg na wynajem któregokolwiek obiektu, to najpierw prezydent zasięgnie opinii zespołu konsultacyjnego złożonego z radnych miasta Krakowa, którzy – jak wynika z zarządzenia prezydenta – mogą dopraszać przedstawicieli różnych organizacji, aktywistów do uczestnictwa w posiedzeniach zespołu i wyrażania swojego stanowiska i poglądów – tłumaczy wiceprezydent.

Kiedy dzielnica odżyje?

Z pewnością trzeba będzie na to poczekać jeszcze kilka lat. Konieczne jest bowiem pozyskanie odpowiednich funduszy. Prezes ARMK zapewnia, że część środków zostanie wypracowana jeszcze w tym roku. Nie wystarczy to jednak na realizowanie zadań dynamicznych, związanych z kulturą, ponieważ kultura kosztuje. Zaczniemy od zieleni  – przekonuje Jan Pamuła. Obecnie trwa również inwentaryzacja odbieranych od Szpitala Uniwersyteckiego obiektów i przygotowywanie ich do pełnienia nowej funkcji. 

Stworzeniem przestrzeni zielonej zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej, natomiast wykonawcy inwestycji architektonicznych będą wyłaniani w konkursach. Przedstawiciele organizacji Kultura Futura podkreślają, że pierwsze plenerowe wydarzenia mają odbyć się na Wesołej już w maju. 

Znacznie dłużej będą trwały prace związane z infrastrukturą drogową.  Jan Muzyk zaznacza, że oprócz stworzenia estakady i połączenia zPlantami, w planach jest poszerzenie mostu kolejowego o ciąg pieszo-rowerowy oraz połączenie Wesołej z Podgórzem.

Fot. Zygmunt Put - Praca własna, CC BY-SA 4.0.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie