Krakula.pl - Kraków nagrodzony w konkursie ECO-MIASTO 2021

07.10.2021 11:57

Kraków nagrodzony w konkursie ECO-MIASTO 2021

  • W środę 6.10 odbył się finał ósmej edycji konkursu ECO-MIASTO. Towarzyszyły mu liczne wykłady dotyczące ochrony środowiska.
  • Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii Gospodarka Odpadami. To już kolejne tego typu wyróżnienie dla stolicy Małopolski. 

ECO-MIASTO. Zielona odbudowa

ECO-MIASTO odbywa się cyklicznie od 2013 r. W czasie tegorocznego wydarzenia, organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, miały miejsce liczne warsztaty, wykłady i międzynarodowe debaty zajmujące się przyszłością naszej planety. Hasło tej edycji to „Zielona Odbudowa”. Podczas panelu dyskusyjnego spotkało się wielu specjalistów, m.in. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Ambasador Francji w Polsce Frédéric Bille czy prof. Rafał Matyja reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Spotkania odbywały się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jednak ze względu na trwającą pandemię słuchacze mogli wziąć udział w wykładach wyłącznie online. 

Konkurs dla samorządów. Kraków z nagrodą

Co roku, w czasie wydarzenia odbywa się również skierowany do samorządów konkurs. Tym razem napłynęło do niego aż 85 zgłoszeń z całej Polski. Nagrody przyznawane były w pięciu kategoriach – Gospodarka Wodna, Gospodarka Odpadami, Efektywność  Energetyczna, Zieleń Miejska i Zrównoważony Transport. Wśród docenionych za proekologiczne działania znalazły się m.in. Warszawa, Gdynia, Lublin, Wrocław, a także Stary Sącz, Zamość i Słupsk. Kraków otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Gospodarka Odpadami. Jest to zwieńczenie trwających od kilku lat działań mających na celu maksymalizację ilości odpadów odzyskiwalnych. W mieście funkcjonuje zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi, obecnie powstaje również nowoczesne centrum recyklingu.

W uzasadnieniu werdyktu możemy przeczytać, że efektywna gospodarka odpadami opierająca się na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami realizowana przez miasto Kraków ma swoje potwierdzenie w osiąganym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Na terenie miasta Kraków stworzono sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która nie tylko zapewnia możliwość zagospodarowania wytworzonych na terenie miasta odpadów, ale również stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału.

Kraków jest uczestnikiem konkursu ECO-MIASTO od pierwszej edycji. Do tej pory został trzykrotnie nagrodzony i zdobył kilka wyróżnień, m.in. za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, promowanie efektywności energetycznej czy aktywne działania edukacyjne dotyczące mobilności zrównoważonej. Doceniono także stworzenie sieci monitoringu zużycia mediów w miejskich budynkach użyteczności publicznej oraz dążenie do ich minimalizacji.

Tagi tego artykułu:

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie