Krakula.pl - Nowohuckie Pogotowie Szyldowe – jak zmieni się wygląd dzielnicy?

26.08.2021 12:40

Nowohuckie Pogotowie Szyldowe – jak zmieni się wygląd dzielnicy?

Fot. Wiktorp, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8399729.
  • W listopadzie ubiegłego roku w życie weszła uchwała, na mocy której najstarszą część Nowej Huty objęto parkiem kulturowym. 
  • Cały czas trwają prace mające na celu dostosowanie lokalnych przedsiębiorstw do nowych wymogów. Teraz mogą w tym pomóc organizacje pozarządowe, do których skierowany jest konkurs „Nowohuckie Pogotowie Szyldowe”.

Zmiany na terenie parku kulturowego

Jednym z głównych założeń uchwały jest ujednolicenie wyglądu nowohuckich witryn oraz ogródków restauracyjnych. Mają być one spójne i estetyczne, a swoim charakterem nawiązywać do historii dzielnicy. Trwa usuwanie starych banerów i reklam. Pojawiają się natomiast nowe szyldy i neony, które świetnie komponują się z otoczeniem i budzą uznanie mieszkańców. Aby zadbać o ich jakość oraz najwyższą wartość estetyczną, miasto postanowiło stworzyć specjalny Mobilny Punkt Nowohuckiego Pogotowia Szyldowego. Przedsiębiorcy działający w dzielnicy będą w nim mogli uzyskać porady dotyczące przepisów obowiązujących na terenie całego parku kulturowego, skonsultować własne projekty szyldów i witryn lub poprosić o pomoc w ich stworzeniu. 

Organizacje pozarządowe mają głos

Miasto zachęca również osoby, które chcą zaangażować się w pracę Mobilnego Punktu do wzięcia udziału w konkursie. Nowohuckie Pogotowie Szyldowe chętnie przyjmie w swoje szeregi osoby posiadające zdolności w dziedzinie projektowania i aranżacji, a także wyróżniające się przedsiębiorczością i lubiące działania społeczne. Zatrudnione osoby zostaną wybrane na podstawie posiadanych kwalifikacji. 

Termin zgłaszania ofert mija dziś o godz. 15.00, natomiast prace zespołu będą trwały od 21.09 do 31.12.2021 r. Na stronie miasta można przeczytać, iż W ramach konkursu finansowanie przyznane będzie na działania mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem szerokiego kontekstu rewitalizacyjnego, a także aktywizowanie działalności przedsiębiorczej i społecznej, angażowanie społeczności lokalnej poprzez oddziaływanie w sferze estetycznej szyldów i witryn w podobszarze rewitalizacji – „stara” Nowa Huta oraz na terenie PKNH. Ma to pomóc przedsiębiorcom, którzy niejednokrotnie czują się zagubieni w gąszczu nowych przepisów. 

Warto również wspomnieć, że Nowa Huta jest drugim po Starym Mieście terenie objętym parkiem kulturowym. Kraków natomiast jest w tej dziedzinie pionierem w Polsce.

Anna Panikowska-Filipek

Redaktor KRN Media

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie