Krakula.pl - Twoja historia kredytowa – od czego zależy i czy możesz ją zmienić?

31.07.2021 07:51

Twoja historia kredytowa – od czego zależy i czy możesz ją zmienić?

  • Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego warto wcześniej pomyśleć o niewielkim kredycie gotówkowym albo karcie kredytowej. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup czegoś na raty. Jeśli raty są nieoprocentowane, nic na tym nie stracimy, a zbudujemy sobie historię kredytową.
  • Niekorzystne jest składanie zbyt wielu jednoczesnych zapytań o naszą historię ze strony banków.
  • Co do zasady, Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane o zobowiązaniach, które aktualnie spłacamy. Po wpłaceniu ostatniej raty dane znikają.

Przed podjęciem decyzji o tym, czy odpowiedzieć pozytywnie na nasz wniosek kredytowy, bank musi sprawdzić, czy jesteśmy wiarygodnymi klientami i będziemy w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Jednym ze sposobów jest przekonanie się, jak w przeszłości radziliśmy sobie z zaciągniętymi długami. Odpowiedź na to pytanie można uzyskać w Biurze Informacji Kredytowej, w którym to znajduje się historia kredytowa. To bowiem do tej instytucji trafiają informacje na temat naszych zobowiązań. Analiza historii kredytowej i porównanie jej z innymi kredytobiorcami pozwala na wystawienie oceny punktowej. Każdy może uzyskać od 0 do 100 punktów.

Historia kredytowa – jakie czynniki wpływają na jej ocenę?

Podczas oceny bierze się pod uwagę to, czy kiedykolwiek korzystaliśmy z jakichkolwiek zobowiązań. Jeśli mamy doświadczenie w tej kwestii i poradziliśmy sobie ze spłatą w terminie, jest to uważane za plus. Ważne jednak, by ze wszystkich tych narzędzi korzystać mądrze. Zbyt częste wykorzystywanie limitu na karcie kredytowej albo wiele kredytów gotówkowych zaciągniętych w krótkim czasie jest odbierane negatywnie. Skoro ciągle musimy korzystać z pożyczek, bank może uznać, że nie radzimy sobie zbyt dobrze z zarządzaniem własnymi finansami. Również, jeśli staramy się o kredyt w momencie, gdy jeszcze nie spłaciliśmy poprzedniego zobowiązania, ryzyko może okazać się zbyt duże.

Działaj rozważnie

Jeśli zwracamy się o udzielenie kredytu hipotecznego do kilku instytucji jednocześnie i otrzymujemy odmowne odpowiedzi, inne banki mogą uważać współpracę z nami za zbyt ryzykowną. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wszystkie zapytania wpływają w ciągu 14 dni i dotyczą takiego samego produktu. Wtedy wszystkie wnioski traktowane są jak jedno zapytanie i nie wpływają negatywnie na naszą historię kredytową. Dlatego warto albo ograniczyć liczbę banków, w których ubiegamy się o kredyt hipoteczny, albo po prostu postarać się, by przerwy między poszczególnymi zapytaniami były krótkie.

Pamiętaj o zgodzie na przetwarzanie danych

Pod określonymi warunkami przez pewien czas BIK może przetwarzać dane o dawnych zobowiązaniach, w przypadku których mieliśmy zaległości w spłacaniu rat. Okazuje się zatem, że bez naszej aktywności BIK może przetwarzać negatywne elementy historii kredytowej, a pozytywnych już nie, chyba że wyrazimy zgodę na przetwarzanie tych danych. Dlatego warto o to zadbać jeszcze przed podjęciem starań o udzielenie kredytu hipotecznego.

Jeśli jednak w przeszłości udało nam się spłacić jakiś kredyt w terminie, a nie pomyśleliśmy wtedy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, możemy to nadrobić. Małgorzata Bielińska, dyrektor ds. Edukacji, BIK SA tłumaczy, co zrobić w takim przypadku: Można np. wyrazić tzw. zgodę ogólną. Jest to zgoda na przetwarzanie przez BIK informacji o zobowiązaniach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia tych zobowiązań. Zgoda ogólna dotyczy wszystkich informacji o zobowiązaniach otwartych i wygasłych, które na dzień jej udzielenia zgromadzone są w BIK. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go na adres BIK tradycyjną pocztą lub poprzez konto w portalu BIK.

Zła historia kredytowa? Sprawdź, czy możesz ją naprawić

Zadbanie o pozytywne elementy historii kredytowej bywa dużo łatwiejsze niż naprawienie dawnych błędów. Informacje o zaległościach w spłacie mogą być bowiem przetwarzane nawet przez 5 lat i to bez zgody dłużnika. Pomoc osobom, które chcą pozbyć się śladów swoich błędów, oferują firmy proponujące tzw. „czyszczenie BIK”. Czy warto im zaufać?

Jak wskazuje Małgorzata Bielińska, aby usunąć dane przetwarzane przez BIK, wystarczy odwołać zgodę na przetwarzanie tych danych. Można to zrobić samodzielnie, bez pośrednictwa firm, które żądają zapłaty za taką usługę. Dyrektor ds. Edukacji BIK SA podkreśla jednak: Należy pamiętać, że usunięcie może dotyczyć tylko danych pozytywnych, czyli zobowiązań, w przypadku których nie było opóźnień w spłatach i zostały już całkowicie spłacone. Możemy mieć pewność, iż niepowodzeniem zakończy się każda próba usunięcia danych negatywnych. Dlatego tak ważne jest, by z wyprzedzeniem planować swoje działania i unikać ciężkich do spłacenia pożyczek. Kiedyś bowiem błąd z przeszłości może skutkować odmową udzielenia kredytu.

Anna Bruzda

Redaktor "Krakowskiego Rynku Nieruchomości".

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie