Krakula.pl - Nowy biurowiec Zarządu Zieleni Miejskiej stanie w pobliżu dawnego obozu pracy

23.05.2021 07:11

Nowy biurowiec Zarządu Zieleni Miejskiej stanie w pobliżu dawnego obozu pracy

Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4.0.
  • Budynek dla ZZM (istniejącego od 2015 roku) powstanie w rejonie Podgórza przy ul. Za Torem 22. Do tej pory urzędnicy zajmowali pomieszczenia na stadionie im. Henryka Reymana.
  • Lokalizacja biurowca budzi kontrowersje, ponieważ w pobliżu znajdował się w latach 1942-44 karny obóz pracy ustanowiony przez Niemców. Ostatnich więźniów rozstrzelano w dniu jego likwidacji tj. 22 lipca 1944 roku. To właśnie ich pamięci poświęcono mogiłę, która – według doniesień Onetu – może znaleźć się w odległości ok. 50 metrów od biurowca.
  • W 2020 roku w ZZM zatrudniono 18 osób na stanowiska związane z nadzorem inwestycyjnym, prawnym oraz finansowym (przy czym 4 osoby pracują na zastępstwo). W związku z koniecznością utrzymywania krakowskich terenów zielonych pracę otrzymało też pięciu Konserwatorów Zieleni. Tym samym łącznie ZZM liczy dziś ponad 200 pracowników.

Biurowiec Zarządu Zieleni Miejskiej oraz towarzysząca mu infrastruktura mają powstać na terenie znajdującym się pomiędzy budynkami Szczęść Boże a siedzibą Stowarzyszenia Filantropów im. Brora Hanssona. Z dokumentu „Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego” z 26 listopada 2020 roku wynika, że urzędnicy wstępnie przewidują adaptację dawnego budynku szpitala. Biurowiec Zarządu Zielni Miejskiej prawdopodobnie będzie miał tylko dwie kondygnacje naziemne, bo MPZP „Krzemionki” określa dopuszczalną wysokość budynków.

Wybrane pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego, ZZM.NP.26.1.200.20.26724.BT.

Urzędnicy zapewniają, że inwestycja nie będzie w znacznym stopniu ingerować w dalszą część kamieniołomu Liban i istniejących tam obecnie zabudowań. Te natomiast, jak wyjaśnia Aleksandra Mikolaszek, główny specjalista ZZM – zostaną wyremontowane w ramach inwestycji, ponieważ to właśnie ta jednostka jest zoobligowana do zarządzania tym terenem. Znajdujący się bliżej mogiły dawny budynek siedziby ZIKiT zostanie rozebrany. (...) Wszystkie działania prowadzone są w oparciu o plan miejscowy dla tego terenu – tłumaczy Mikolaszek.

Radni interweniują

Obecnie trwa etap opracowywania koncepcji, wskutek czego nieznany jest ani termin budowy, ani jej koszty. Mimo to niektórzy radni wstępnie szacują wydatki miasta na ten cel. Nadal mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, spowodowanym pandemią. W tej sytuacji budowa nowego biurowca, którego koszty można szacować na kilkadziesiąt milionów złotych, jest według mnie bezzasadna – tłumaczy w interpelacji do Jacka Majchrowskiego Łukasz Gibała (na moment publikacji tego artykułu odpowiedź prezydenta jeszcze się nie pojawiła). Pod koniec pisma radny zwraca się z krótkim apelem: o odstąpienie od realizacji wspomnianej inwestycji.

Biurowiec Zarządu Zieleni Miejskiej powstanie, bo urzędnicy mają za mało miejsca

Pytamy ZZM, czy brano pod uwagę opcję wynajmu powierzchni biurowej, zwłaszcza że praca zdalna cieszy się obecnie dość sporą popularnością. Ze strony ZZM było robione rozpoznanie możliwości zlokalizowania naszej siedziby w  pomieszczeniach/budynkach wynajmowanych, jednak z racji specyfiki naszych działań i prowadzonych zadań, od takiego rozwiązania odeszliśmy – wyjaśnia Aleksandra Mikolaszek. Wskazuje również, że głównym powodem przeniesienia siedziby jednostki jest zwiększenie liczby zatrudnionych urzędników. Co więcej, nowy budynek ma umożliwić sprawne przechowywanie, konserwację i serwis maszyn, urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych przez zespoły terenowe jednostki. Mówiąc krótko: wszystko, co związane z ZZM, ma znaleźć się w jednym miejscu.

Dlatego przy ul. Za Torem 22 już teraz urzędnicy utworzyli szkółkę roślin, które pozyskiwane są z utrzymywanych przez miasto parków oraz parków kieszonkowych. Następnie wykorzystuje się je do zazieleniania innych terenów. Takich możliwości rozwoju działań nie dają wynajęte w innych miejscach biura, a położenie nacisku na realizację prac utrzymaniowych w oparciu o zasoby własne pozwala na optymalizację kosztów oraz wydajność pracy – tłumaczy Mikolaszek. Z kolei w rozmowie z Kraków Nasze Miasto radny Andrzej Hawranek zauważył, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa supermagistratu, czyli siedziby wielu różnych jednostek miejskich i gminnych. Tym samym interesanci mogliby szybciej i sprawniej załatwić więcej spraw. To jednak plany, o których mówi się od dawna, a o ich realizacji na ten moment nic więcej nie wiadomo.

Inne oferty odrzucono, bo były podejrzanie tanie

Aleksandra Mikolaszek wyjaśnia, że decyzję o budowie biurowca podjęto w listopadzie 2020 roku. Niemalże od razu ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji inwestycji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Przez najbliższe miesiące realizacją tego zadania będzie zajmować się Pracownia Projektowa Hydrobetam Sp. z o.o., która otrzyma za to wynagrodzenie w wys. ponad 48 tys. zł brutto. Co ciekawe, oferty innych firm ZZM odrzuciło, ponieważ podliczone przez nie koszty wykonania wydały się urzędnikom… zbyt niskie. I to nawet o ponad 30 proc. szacunkowej wartości zamówienia. Zdaniem Zamawiającego zaoferowane ceny ofert odrzuconych i brak udokumentowania oraz wyjaśnienia ich elementów składowych, prowadzi do wniosku, iż są one niewiarygodne i znacznie odbiegają od cen rynkowych – czytamy w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z 14 grudnia 2020 roku.

Koncepcja inwestycji oraz program funkcjonalno-użytkowy powstaną jeszcze w tym roku. Opinię ich dotyczącą wyda Miejski Konserwator Zabytków.

Fot. Zygmunt Put Zetpe0202 - praca własna, CC BY-SA 4.0.

Maria Gil

Redaktor prowadząca "Krakowskiego Rynku Nieruchomości"

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie