Krakula.pl - Rząd da miliony na budownictwo komunalne w Krakowie

13.04.2021 10:12

Rząd da miliony na budownictwo komunalne w Krakowie

  • Podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Józefa Gowina, zastępcy prezydenta Krakowa Jerzego Muzyka oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Anny Korneckiej padła deklaracja, że z rządowego Funduszu Dopłat stolica Małopolski otrzyma 120 mln zł na realizację trzech inwestycji mieszkaniowych.
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozostawienie lokali w zasobie komunalnym przez okres minimum 15 lat.
  • Średni czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego w Krakowie skrócił się w ciągu ostatnich trzech lat o ponad rok. Obecnie trwa 41 miesięcy.

Choć w 2020 roku w naszym kraju powstało 200 tys. mieszkań, to liczba ta nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych Polaków. Szacunki wskazują, że obecny popyt na lokale mieszkalne sięga nawet 2 mln. I właśnie z tego powodu powstał pakiet mieszkaniowy, który – jak twierdzi Jarosław Gowin – już teraz przynosi korzyści. W najbliższych latach liczba mieszkań komunalnych radykalnie wzrośnie. Dzieje się to dzięki współpracy administracji rządowej i samorządowej – tłumaczył wicepremier.

Budownictwo komunalne w Krakowie będzie się rozwijać

W trakcie konferencji Jerzy Muzyk zaprezentował projekty planowanych inwestycji komunalnych w Krakowie. Miałyby one powstać przy ul. Kotsisa/Roi, Padniewskiego oraz Kolistej. Koszt budowy każdego z osiedli wyniósłby kolejno 55, 40 oraz 45 mln zł (nie licząc kosztów budowy dróg i rozbudowy sieci). Stolica Małopolski musiałaby wstępnie na realizację wspomnianych inwestycji wygospodarować ok. 30 mln zł. Środki przyznane miastu w ramach Funduszu Dopłat mogą bowiem sięgnąć nawet 80 proc. wszystkich kosztów realizacji. Co ciekawe, jeszcze przed piątym marca i wprowadzeniem zmian ustawowych wysokość dofinansowania ze strony państwa mogła wynieść jedynie 25 proc. Warto podkreślić, że przyznane miastu wsparcie ma charakter bezzwrotny. Istnieje również możliwość ubiegania się o otrzymanie grantu od państwa na budowę dowolnej infrastruktury (przedszkola, drogi) na terenie całej gminy. Może on wynieść 10 proc. kosztów inwestycji, a więc w tym przypadku byłaby to kwota 15 mln zł.

Tym sposobem budownictwo komunalne w Krakowie powiększyłoby się o nawet 650 mieszkań. Bez możliwości tak znaczącego wzrostu z Funduszu Dopłat i procentowego udziału środków  rządowych nie zdecydowalibyśmy się na realizację tego projektuzapewnił Jerzy Muzyk. Ukończenie budowy trzech osiedli komunalnych pozwoliłoby skrócić czas oczekiwania na przydział lokalu socjalnego. Obecnie na jego otrzymanie czeka 900 krakowian.

Wsparcie nie tylko na mieszkania

W ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego gminy mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej od państwa również na noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie oraz mieszkania chronione. Wsparcie można uzyskać też poprzez udział gminy bądź związku międzygminnego w przedsięwzięciu innego inwestora, dzięki któremu powstają mieszkania na wynajem. Fundusz Dopłat, z którego pochodzą środki, obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zdj. Bogusław Świerzowski/ kraków.pl.

Maria Gil

Redaktor prowadząca "Krakowskiego Rynku Nieruchomości"

Alert Rabatowy

Zapisz się i otrzymuj nowe oferty
Mieszkań z Rabatem

Ekspert Kredytowy

Skorzystaj z pomocy Eksperta Kredytowego
30 banków w ofercie